…czyli „Dziady” w Gieczu. Pod takim tytułem od lat w osadzie edukacyjnej Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu odbywa się widowisko plenerowe będące rekonstrukcją obrzędów ku czci zmarłych przodków zgodnie ze starosłowiańskim wierzeniami. Widowisko niecodzienne, realizowane po zmroku w świetle pochodni angażujące liczne grupy rekonstrukcyjne ale przede wszystkim tłumy widzów chcących poczuć dreszcz emocji.

tłumacz/переводчик/translate »