W związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną, na mocy decyzji Ministra Edukacji uczniowie musieli przejść na nauczanie zdalne. Taka forma nauki objęła także dzieci i młodzież mieszkające w RODAKU. Uczniowie, którzy zgłosili brak sprzętu otrzymali laptopy. Starsza młodzież  ucząca się w średzkim Liceum Ogólnokształcącym została przeszkolona z zakresu działania platformy Microsoft Teams oraz poruszania się w obrębie Librusa. Rodzice uczniów młodszych klas uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brodowie, otrzymali pomoc w zakresie instalacji jak i obsługi aplikacji Microsoft Teams. Materiały wymagające uzupełniania wersji papierowej są na bieżąco drukowane i przekazywane uczniom. Mamy nadzieję, że mimo niesprzyjających nauce okoliczności wystarczy nam samodyscypliny czego wszystkim uczniom także życzymy.

tłumacz/переводчик/translate »