Przytoczony cytat z Małego Księcia trafnie opisuje naszą powinność wobec zwierząt, które nam zaufały, które przygarnęliśmy pod swój dach i które niestety tak często brutalnie wyrzucamy na ulicę. Zaprosiliśmy pracowniczkę  średzkiego schroniska dla bezdomnych zwierząt aby w kilku słowach opowiedziała nam o obecnej sytuacji schroniska, najpilniejszych potrzebach oraz możliwościach pomocy. Przekazaliśmy zebraną karmę a także zużyte pościele i koce, które bardzo się przydadzą w nadchodzącą zimę. Kilka osób zdecydowało się zostać wolontariuszami.

tłumacz/переводчик/translate »