Mieszkańcy Ośrodka Rodak mieli już okazję odwiedzić Giecz jesienią podczas widowiska historycznego „Dziady”. Pod osłoną nocy w towarzystwie pochodni , niepewnie stąpali po wczesnośredniowiecznej osadzie edukacyjnej. Chcąc pokazać wyjątkowość tego miejsca wybraliśmy się na wycieczkę jeszcze raz, początkiem grudnia. Niestety biały puch nam nie towarzyszył, zastała nas wręcz wiosenna pogoda i w promieniach słońca Giecz ukazał się  w pełnej krasie.Dziękujemy za ciekawą lekcję, ciepłą herbatę przy ognisku i sympatyczną atmosferę. Do zobaczenia!

tłumacz/переводчик/translate »