Choćbyśmy wszyscy patrzyli w tym samym kierunku, każdy dostrzeże coś innego…
Mając na uwadze powyższe zastanawialiśmy się jak widzą Środę Wielkopolską mieszkańcy Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Rodak, którzy nigdy przedtem nie odwiedzali naszego miasta. Postanowiliśmy ogłosić konkurs  fotograficzny  „ŚRODAK „, w którym ocenialiśmy zdjęcia Środy wykonane telefonem komórkowym. Spośród 10 osób, które nadesłały zdjęcia, komisja konkursowa w składzie : Izabela Jóźwiak-Śliwińska, Marlena Grewling, Gabriela Gramza, Jarosław Krzeminski, przyznali I miejsce Panu Włodzimierzowi Karuszewskiemu oraz wyróżnili Panią Rozalię Leśniewską , Pana Nikitę Skowrońskiego i Pana Aleksandra Misiurę.Zapraszamy do zobaczenia nie tylko nagrodzonych zdjęć ale wszystkich nadesłanych fotografii.

tłumacz/переводчик/translate »