Dr Adam Szabelski w niecodzienny sposób opowiedział nam ważny rozdział w naszej historii.Odegraliśmy wydarzenia poprzedzające Bitwę pod Grunwaldem,w rolę władców z wielkim zaangażowaniem wcieliła się młodzież z Ośrodka. Był to kolejny, bardzo udany projekt zrealizowany we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Poznaniu.

tłumacz/переводчик/translate »