Ośrodek Rodak od kilku miesięcy aktywnie uczestniczy  w ciekawych inicjatywach realizowanych przez ŚTK. Z okazji wyjątkowego jubileuszu 55-lecia działalności Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy dla Repatriantów Rodak w Środzie Wielkopolskiej, podziękował członkom Stowarzyszenia za dotychczasowe wysiłki w upowszechnianiu wiedzy o regionie i budzeniu szacunku do przeszłości z rozważnym patrzeniem w przyszłość.
Na ręce Pani Prezes Bożenny Urbańskiej złożyliśmy życzenia kolejnych pięknych  jubileuszy a także sił i wytrwałości w budowaniu wartości, dla których warto żyć.

tłumacz/переводчик/translate »