Pani MAGDALENA PRIEBE w imieniu wydawnictwa Albus oraz Festiwal Żupańskiego zaprosiła nas na  spotkanie autorskie z pisarzem BOGUSŁAWEM JANISZEWSKIM oraz ilustratorem MAXEM SKORWIDEREM z okazji premiery ich wspólnej książki „Mury”. Było to niecodzienne  wydarzenie , w które oprócz autorów książki  zaangażowało się wielu wyjątkowych ludzi.O kulturze muru opowiedział WALDEMAR KULIGOWSKI – antropolog kulturowy, profesor zwyczajny nauk humanistycznych.Cudowną oprawę muzyczną na skrzypcach stworzyła ALINA KUBIK – doktor sztuk muzycznych.Uważamy, że nasza obecność była istotna i  pozwoliła zebranym usłyszeć głos Repatriantów w podjętej dyskusji na temat niewidzialnych murów stawianych tak często przez ludzi między sobą,  z powodu niezrozumienia potrzeb drugiego człowieka, biurokracji ,paragrafów czy zwykłej ludzkiej niechęci. Repatrianci na swojej trudnej drodze powrotu do Polski a także adaptacji w ojczyźnie swoich przodków napotykają na wiele trudności.

tłumacz/переводчик/translate »