Takimi słowami zaczyna się znana i często śpiewana przez dzieci współczesna piosenka patriotyczna.Dla nas dorosłych słowa nie są trudne,doskonale rozumiemy ich sens. Czy potrafimy jednak właściwie pielęgnować w sobie miłości i szacunek do naszej wolnej ojczyzny? Liczni Repatrianci z dumą uczestniczyli w organizowanych przez miasto obchodach Narodowego Święta Niepodległości, bo lepiej niż ktokolwiek inny wiedzą, że :” Niepodległość znaczy wolność, słowa najpiękniejsze”

tłumacz/переводчик/translate »