Mieszkańcy Ośrodka do Poznania wyjeżdżają najczęściej w sprawach urzędowych, tym razem wspólnie z przewodnikiem odwiedziliśmy najciekawsze miejsca w mieście. Byliśmy  w dzielnicy Cesarskiej, w Centrum Kultury Zamek, na Placu Wolności, Bazarze, Zamku Królewskim, Starym Rynku, Ratuszu, Farze, Placu Kolegiackim i  Ostrowie Tumskim. Jeśli wierzyć aplikacji w smartfonie, pokonaliśmy dystans  6 km pieszo. Nie było łatwo ale z takim przewodnikiem poszlibyśmy na koniec świata. Dziękujemy Panu Adamowi Szabelskiemu i RODM w Poznaniu za bardzo ciekawą wycieczkę

tłumacz/переводчик/translate »