Nie wszyscy pamiętają wydarzenia sprzed 30 lat, kiedy to odbyła się pierwsza tura wyborów kontraktowych do sejmu i senatu. Zasady częściowo wolnych wyborów zostały uzgodnione w kwietniu przy Okrągłym Stole. Walka toczyła się o senat i 161 mandatów poselskich. Wbrew oczekiwaniom władz i samej opozycji, „Solidarność” zdobyła praktycznie wszystko, na co pozwalały okrągłostołowe ustalenia. Ośrodek adaptacyjny RODAK to unikatowe miejsce i  wyjątkowi ludzie. W Kazachstanie ich ówczesnym domu nikt nawet nie wspominał o przełomowych wyborach 4 czerwca 1989 r, dlatego zorganizowaliśmy spotkanie z działaczem Solidarności o Kresowych korzeniach, byłym Wójtem Gminy Dominowo Janem Lubasem, który opowiedział o sytuacji społeczno-politycznej a także zachodzących na przestrzeni lat przemianach.

tłumacz/переводчик/translate »