13 czerwca dr Adam Szabelski, historyk z wykształacenia i zamiłowania przeprowadził w Ośrodku żywą lekcje historii, podczas której nie tylko opowiadał o szlacheckich zwyczajach ale  z wielką gracją przyodziewał  kolejne elementy tradycyjnego męskiego stroju.
Było to pierwsze spotkanie zrealizowane  dla RODAKA przez  Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu ale nie ostatnie, bowiem udało  nam się nawiązać dłuższą współpracę.

tłumacz/переводчик/translate »