We współpracy z Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Poznaniu zorganizowaliśmy spotkanie z Repatriantami na temat pułapek życia codziennego w Polsce. Nasze zwyczaje, słabostki, przywary, oczekiwania ,tematy tabu i punkty zapalne w ciekawy sposób przybliżył zebranym Doktor Adam Szabelski. Każdy z nas nieraz popełnił gafę i znalazł się w niezręcznej sytuacji ale mamy nadzieję, że dzięki naszym wskazówkom mieszkańcy RODAKA nie będą musieli rumienić się ze wstydu

tłumacz/переводчик/translate »